Наші публікації

Image
Випорханюк Д.М.,
Ковбасюк С.В.
"ОСНОВИ КОСМІЧНОЇ СИТУАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ
(Space Situational Awareness SSA),
Іноземний і вітчизняний досвід космічної діяльності у сфері оборони"
(монографія), номер ISBN 978-617-7703-34-0
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/01-2024 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.01.2024 року”.
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/12-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.12.2023 року”
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/11-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.11.2023 року”.
 
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/10-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.10.2023 року”.
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/09-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.09.2023 року”.
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/08-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.08.2023 року”.
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/07-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.07.2023 року”.
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/06-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.06.2023 року”.
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/05-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.05.2023 року”.
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/04-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.04.2023 року”.
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/03-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.03.2023 року”.
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/01-2023 “Основи космічної ситуаційної обізнаності (Space Situational Awareness, SSA). Загальна навколоземна космічна обстановка станом на 01.01.2023 року”.
Image
List of scientific papers

О. Skydan, Pyvovar P. V. and other authors.
Image
АНАЛІЗ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2016-2022
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 2/1-2021
“Орбітальні угруповання діючих космічних апаратів космічних систем Російської Федерації станом на 01.01.2021 року”
Image
Додаток до інформаційно-аналітичного
бюлетеня № 2/1д-2021
 
“Орбітальні угруповання діючих космічних апаратів космічних систем Російської Федерації станом на 01.01.2021 року”
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 1/1-2021  
"Загальна навколоземна космічна обстановка станом на  01.01.2021 року
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 2/3 
“Орбітальні угруповання діючих космічних апаратів космічних систем Російської Федерації станом на 01.09.2020 року”
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень № 2/2
“Орбітальні угруповання діючих космічних апаратів космічних систем Російської Федерації станом на 01.06.2020 року”
Image
Інформаційно-аналітичний бюлетень N2/1 
“Орбітальні угруповання діючих космічних апаратів космічних систем Російської Федерації станом на 01.04.2020 року”
Image
Сергій Валентинович Ковбасюк (д-р техн. наук, с. н. с., провідний науковий співробітник) 
Дмитро Володимирович Пекарєв (канд. техн. наук, с. н. с., начальник наукового центру) 
Ірина Анатоліївна Беспалко (молодший науковий співробітник) 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ ТА ВИМОГИ ДО
ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ СИСТЕМ ОПОВІЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Image
Михайло Юрійович Ракушев (доктор технічних наук, с.н.с., доцент кафедри)
Сергій Валентинович Ковбасюк (доктор технічних наук, с.н.с., п.н.с. наукового центру)

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАЄКТОРНОЇ ОБРОБКИ ДЛЯ
КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ВИДОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ В
СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ КОСМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ
Image
Фелікс Михайлович Андрєєв (доктор технічних наук, професор, професор кафедри)
Андрій Віталійович Статкус (кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри)
Сергій Валентинович Ковбасюк (доктор технічних наук, с.н.с., п.н.с. наукового центру)

ВИБІР ВАРІАНТУ ПОБУДОВИ АЛГОРИТМУ УТОЧНЕННЯ ВИЩИХ
ПОХІДНИХ ДАЛЬНОСТІ ДО БАЛІСТИЧНИХ І КОСМІЧНИХ
ОБ’ЄКТІВ
Image
Дмитро Випорханюк, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, 
Сергій Ковбасюк, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, 
Михайло Ракушев, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

СТАН НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Image
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Image
С. В. Ковбасюк, Л. Б. Каневський, М. П. Романчук

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ СЕРЕДНЬОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗРІЗНЕННЯ
Image
Rakushev Mikhailo Yurievich, Dr. of Sc., Sen. Sc., Assoc. Prof., National Defense University of Ukraine after Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, Ukraine Kravchenko Yurii Vasilyevich, Dr. of Sc., Prof., Chief of Chair, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine Kovbasiuk Serhii Valentinovich, Dr. of Sc., Sen. Sc., Zhitomir Military Institute after S.P. Korolyov, Zhitomir, Ukraine

ROBUSTNESS EVALUATION OF DIFFERENTIAL SPECTRUM OF INTEGRATION COMPUTATIONAL ALGORITHMS
Image
Сергій Ковбасюк ,
Віктор Бовсуновський ,

Сергій Дупелич ,
Андрій Куценко  


МЕТОДИКА СИНТЕЗУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ У НИЗЬКООРБІТАЛЬНІЙ КОСМІЧНІЙ СИСТЕМІ ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ
Image
Serhiy Kovbasiuk,
Leonid Kanevskyy,

Ihor Sashchuk,Mykola Romanchuk
OBJECT DETECTION METHOD BASED ON AERIAL IMAGE
INSTANCE SEGMENTATION IN POOR OPTICAL CONDITIONS
FOR INTEGRATION OF DATA INTO AN INFOCOMMUNICATION
SYSTEM
Image
Rakushev Mykhailo Yuriiovych, Dr. of Sc., Sen. Sc., Assoc. Prof.,
Kovbasiuk Serhii Valentynovych, Dr. of Sc., Sen. Sc.

NUMERICAL METHOD OF INTEGRATION ON THE BASIS
OF MULTIDIMENSIONAL DIFFERENTIAL-TAYLOR
TRANSFORMATION
Image
Сергій Валентинович Ковбасюк (доктор техічних наук, с.н.с.)
Дмитро Миколайович Випорханюк

ГЕОПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД КОСМІЧНОЇ СИТУАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ
Image
Сергій Валентинович Ковбасюк (доктор технічних наук, с.н.с.) 
Фелікс Михайлович Андрєєв (доктор технічних наук, професор)
Андрій Віталійович Статкус (кандидат технічних наук, доцент)

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ТОЧНІСНИХ ПОКАЗНИКІВ АЛГОРИТМІВ УТОЧНЕННЯ КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ БАЛІСТИЧНИХ І КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У РЛС НАДГОРИЗОНТНОГО ВИЯВЛЕННЯ

Навчально-науковий центр космічних та геоінформаційних технологій

Поліського національного університету,

10008, м. Житомир,

бульвар Старий, 7.

symon-pyvovar@ukr.net

 

ЦЕНТР КОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ